Zakelijke relaties


Wat doet Pensioen Service Holland voor zakelijke relaties?
  • Pensioen Service Holland maakt berekeningen ter vaststelling van de pensioenvoorziening of lijfrentevoorziening voor de vennootschapsbalans, in het bijzonder voor de directeur groot aandeelhouder (DGA).
  • Pensioen Service Holland kan u behulpzaam zijn met het vastleggen van de pensioentoezegging jegens de DGA in een pensioenbrief of pensioenovereenkomst en financieringsovereenkomst.
  • Pensioen Service Holland kan een onafhankelijk advies uitbrengen bij aanpassing van uw pensioenregeling aan gewijzigde omstandigheden.
  • Pensioen Service Holland kan u behulpzaam zijn bij de pensioenverrekening in verband met echtscheiding of het geven van een second opinion over de verrekening van de pensioenen.
  • Pensioen Service Holland kan u een onafhankelijk advies geven over de keuze mogelijkheden binnen uw pensioentoezegging, bijvoorbeeld uitruil van nabestaandenpensioen, eerder of later met pensioen gaan of het variĆ«ren van de hoogte van uw pensioenuitkeringen en de daarvoor benodigde berekeningen uitvoeren.
  • Administratiekantoren, accountantskantoren, belastingconsulenten, notariskantoren en advocatenkantoren kunnen pensioenaangelegenheden van hun particuliere en zakelijke relaties voorleggen aan Pensioen Service Holland.
  • Ook voor het geven van een second opinion over pensioengeschillen kunt u bij Pensioen Service Holland terecht.
  • Als gevolg van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen mag er tot uiterlijk 1 juli 2017 pensioen in eigen beheer (PEB) worden opgebouwd. Voor het maken van de juiste keuze: handhaven van de PEB, afkopen of omzetting naar een oudedagsverplichting (ODV) en het verzorgen van de benodigde berekeningen, bent u bij Pensioen Service Holland aan het juiste adres.
  • Bij handhaven van de pensioenvoorziening in eigen beheer kunt u tegen minimale kosten bij Pensioen Service Holland terecht voor het vaststellen van de benodigde bedragen van de fiscale en commerciĆ«le pensioenvoorziening.