Particuliere relaties


Wat doet Pensioen Service Holland voor particuliere relaties?

De dienstverlening van Pensioen Service Holland voor particuliere relaties is bedoeld voor (gewezen) werknemers, die deelnemen of hebben deelgenomen aan een pensioenregeling van hun (ex) werkgever.

  • Pensioen Service Holland kan u bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij de pensioenverrekening in verband met echtscheiding of het geven van een second opinion over de verrekening van de pensioenen.
  • Pensioen Service Holland kan u een onafhankelijk advies geven over keuze mogelijkheden binnen uw pensioenregeling, bijvoorbeeld uitruil van nabestaandenpensioen, eerder of later met pensioen gaan of het variëren van de hoogte van uw pensioenuitkeringen.
  • Pensioen Service Holland kan u antwoord geven op vragen over de pensioengevolgen die voortkomen uit het beëindigen van uw dienstbetrekking, uw arbeidsongeschiktheid of uw werkloosheid.
  • Pensioen Service Holland kan een second opinion geven bij geschillen over uw pensioenaangelegenheden, bijvoorbeeld over de hoogte van uw pensioen.
  • Pensioen Service Holland streeft er naar om een oplossing voor uw problemen te bieden die past binnen uw budget